Sazby za překlad

Aktualizováno: 3. 4. 2019

Proč překladatelé málokdy účtují sazbu od hodiny? Co je to normostrana? Jaký je nejsnazší a nejpřehlednější způsob, jak účtovat sazby za překlad? Přečtěte si, jak si překladatel může účtovat své služby.

Image of a dollar bill

1) Normostrana

V České republice chápeme normostranu jako text o délce 1800 znaků včetně mezer. Nezáleží na velikosti písma, počtu obrázků ani šířce okrajů. Jedna normostrana tedy neodpovídá jedné straně dokumentu ve Wordu a vždy má stejnou velikost. Pokud si ve Wordu chcete zjistit počet normostran, klikněte na počet slov a zobrazí se vám tabulka s počtem znaků bez mezer i včetně mezer. Použijte počet znaků včetně mezer a vydělte ho 1800. Počet normostran už pak stačí jen vynásobit sazbou stanovenou překladatelem. V Česku je tento způsob účtování za překlad stále nejběžnější, ale překladatelé od něj již pomalu opouštějí.


2) Slovo

Podle mě jsou sazby za normostranu již poněkud zastaralý model, navíc se mimo ČR používá jen zřídkakdy a v anglicky mluvících zemích dokonce skoro vůbec. V ostatních zemích se často používá sazba v podobě počtu korun za slovo, což mně osobně přijde mnohem praktičtější. Nemusíte nikomu vysvětlovat, co je normostrana a počet slov stačí vynásobit sazbou překladatele a hned víte konečnou cenu. Musíme-li uvést sazbu v jiné měně než Kč, sazba za slovo se nejčastěji uvádí v centech, euro centech či pencích.


3) Hodinovka

Spoustu zákazníků, kteří si nikdy nic nenechali přeložit, se mě ptá na mou hodinovou sazbu a prosí mě, abych si evidoval počet odpracovaných hodin. Toto je velmi nevýhodné pro obě strany. Klient prodělá peníze, protože překladatel si může napsat klidně o několik hodin práce víc, než skutečně odvedl a klient to nepozná. Překladatel není spokojený, protože si musí evidovat veškerý odpracovaný čas a odečítat od něj všechny krátké přestávky (čtěte prokrastinační přestávky). Nicméně i přes to by každý překladatel měl mít určenou hodinovku. Dá se totiž využít na některé nepřekladatelské úkony, u kterých by sazba s normostranami či slovy nebyla možná. Používám ji například v případě, kdy klient chce přeložit webové stránky, ale nedodá mi jejich export. Musím tedy ručně stránku po stránce exportovat do editovatelného textového formátu, abych mohl použít překladatelské programy. Navíc je často nutné extrahovat i tzv. metadata, což může být zdlouhavé. Takový export může trvat několik hodin a hodí se na něj mít připravenou hodinovou sazbu. Jakmile jsou stránky přeložené a překlad je vložený na web, překladatel provádí jazykovou kontrolu, která se též dá účtovat dle hodinovky.

 

Máte-li zájem o mé překladatelské služby, neváhejte napsat ne e-mail v zápatí a hned se vám ozvu!